VALLOX HOME OF FRESH AIR

Wysoce efektywny system wentylacji dla zero energetycznego budynku – Jampankaari 2010/11…

System wentylacji oparty na centralach rekuperacyjnych Vallox TSK i modułach MLV. Jampankaari jest pierwszym budynkiem o zerowym zapotrzebowaniu na energię w Finlandii, którego inwestycja została zrealizowana w 2011 roku.

Z definicji budynek o zerowym zapotrzebowaniu na energię powinien być w stanie wyprodukować jej tyle, na ile będzie zapotrzebowanie w ciągu całego roku. Podstawą projektu było znalezienie optymalnego rozwiązania ekonomicznego jak i technicznego dla osiągnięcia klasy zero-energy building według ARA (Housing Finance and Development Centre of Finland). Budynek ten został zbudowany zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie dopiero w 2020 roku. Na potrzeby systemu grzewczego wykorzystano pompę ciepła i wykonano odwierty w ziemi które służą również dla celów chłodniczych w sezonie letnim. Woda użytkowa podgrzewana jest za pomocą 35 paneli o powierzchni 2,5 m2 każdy. Energia elektryczna dla danego obiektu wytwarzana jest przez 72 panele fotowoltaiczne o powierzchni 1,5 m2 każdy.

Ciekawostką w budynku jest wykorzystanie również energii powstającej podczas hamowania windy w obiekcie.

System wentylacji w budynku wykorzystuje do 80% energii cieplnej powietrza wywiewanego do ogrzewania powietrza nawiewanego. Jako jedyne tylko pomieszczenia sanitarne posiadają ogrzewanie podłogowe. Pozostałe pomieszczenia ogrzewane są ciepłem odpadowym z urządzeń gospodarstwa domowego, ciepłem pochodzącym z tego co robią ludzie oraz z central wentylacyjnych. Latem odzysk ciepła jest pomijany i wykorzystywane jest dolne źródło do celów chłodzących strumień powietrza wentylacyjnego.

Według obliczeń, odnawialne źródła energii wytwarzają około 4 500 kWh więcej energii, niż jest zapotrzebowanie w tej nieruchomości na energię elektryczną i ogrzewanie. Ilość energii słonecznej, która nie jest potrzebna w domu, jest „sprzedawana” wewnętrznie do wykorzystania przez budynek usługowy znajdujący się w tym samym budynku.

Rekuperatory Vallox w suficie podwieszanym.

Centrale wentylacyjne Vallox TSK Multi są wyposażone w oddzielne nagrzewnice/chłodnice kanałowe Vallox MLV. Wymienniki Vallox MLV są podłączone do kolektora studni geotermalnych. Ciecz z dolnego źródła służy do wstępnego podgrzewania powietrza zewnętrznego napływającego do centrali zimą oraz do chłodzenia powietrza nawiewanego latem. Ponieważ budynek jest bardzo szczelny, ważnym zadaniem systemu wentylacji, jest usuwanie nadmiernej wilgoci z pomieszczeń.

Budynek – blok mieszkalny, dom opieki dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, 44 lokale

Miejsce inwestycji – Jampankaari

Rok inwestycji – 2010/11

Comments are closed.