VALLOX HOME OF FRESH AIR

Dobierz sobie Valloxa …

Stwórz krok po kroku własny projekt, oblicz zużycie energii elektrycznej, sprawność, określ wartości akustyczne, charakterystyki pracy wentylatorów, współczynnik SFP/SPI …

Film instruktażowy – dobór rekuperatora Vallox.

Wpisz w przeglądarkę vallox.magicad.cloud

• Podaj powierzchnię zamieszkałego obszaru w m2

• Wybierz wersje urządzenia: Lewostronna lub prawostronna (L-po lewej stronie czerpnia i wyrzutnia, P-po prawej stronie czerpnia i wyrzutnia

• Wybierz miejsce montażu: • ściana/podłoga – centrala z wyjściami kanałów u góry. • obniżony sufit – centrala podwieszana, wyjścia kanałów boczne.

• Wybierz system sterowania: MV

• Wybierz rodzaj wymiennika: aluminium

• Wybierz nagrzewnicę • Centrale: 51 MV, 96 MV, 101 MV | wbudowany jedna nagrzewnica wtórna • Centrale: 110 MV, 145 MV, 245 MV | wbudowane dwie negrzewnice wtórne

• Ustal wydatki i opory powietrza (m3 i Pa), powietrza nawiewanego i wywiewanego dla profilu pracy: W domu, a program obliczy wartości dla profilu pracy: Poza domem, Booster

• Ustal ilości godzin pracy w ciągu doby (24h) na każdym z trybów Przykład: W domu: 14h, Poza domem: 9h, Booster: 1h

• Wybierz centralę z pośród sugerowanych przez program

• Wybierz ikonę: Raport

• Wybierz ikonę: Pełen wydruk

Następnie pełny wydruk projektu automatycznie zostanie pobrany w formacie PDF.

Wyjaśnienie wartości ze strony nr karty doboru rekuperatora Vallox:

Comments are closed.