VALLOX HOME OF FRESH AIR

Najnowsza wersja oprogramowania MyVallox już jest …

Najnowsza wersja oprogramowania MyVallox 2.0.20 pojawi się w połowie czerwca bieżącego roku. Wersja 2.0.20 wprowadza nowe funkcje i sprawia, że oprogramowanie jest bardziej wydajne.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania MyVallox 2.0.20 :

  • „funkcja kominkowa” zmieni się w „tryb niestandardowy”
  • w zegarze tygodniowym będzie można wybrać nowy „tryb niestandardowy” i opcję „jednostka wyłączona”
  • w ustawieniach wejścia cyfrowego 1 i 2 „wył./zał. wymusz. tryb kominkowy” zmieni się w „wył./zał. tryb niestandardowy”
  • możliwe będzie wyłączenie urządzenia wentylacyjnego za pomocą sterownika, nawet jeśli funkcja zatrzymanie awaryjne jest włączona w ustawieniach wejścia cyfrowego 1 lub 2

Interfejs użytkownika MyVallox Cloud i Home zostanie zmieniony w następujących szczególnych przypadkach :

  • w menu Tryb wentylacji pojawi się wskazanie, gdy wejście programowalne jest włączone i steruje wentylacją,
  • w trybie wentylacji pojawi się wskazanie, gdy funkcja zatrzymania awaryjnego jest włączona, a urządzenie wentylacyjne jest wyłączone,
  • ikona wentylatora nie będzie widoczna, gdy urządzenie wentylacyjne jest wyłączone. 
Uaktualnienie oprogramowania MyVallox 2.0.20

Comments are closed.