VALLOX HOME OF FRESH AIR

Modulowany – częściowy by-pass Vallox…

Centrale z serii Vallox MV wyposażone są w modulowany by-pass, który także dzięki algorytmom automatyki, pracuje w różnych położeniach, a nie tylko włącz/wyłącz. W zależności od nastawy temperatury, położenie otwarcia by-passu jest bardzo różne. Dopiero przy takiej pracy, przy różnych położeniach, mamy do czynienia z modulacją by-passu, a nie kwestią włącz/wyłącz, która jest rozwiązaniem przestarzałym.

KIEDYŚ …

W starszych modelach central w okresach przejściowych wiosna/jesień ustawiana była tzw. temperatura bypass-u. Po przekroczeniu zadanej temperatury bypass-u uruchamiany był tryb letni. W tym trybie pracy, (tzw. tryb letni), strumień powietrza nawiewanego omijał wymiennik kierując strumień powietrza bezpośrednio do instalacji nawiewnej. Natomiast spadek temperatury poniżej nastawianej wartości powodował skierowanie 100% strumienia powietrza nawiewanego na odzysk ciepła przez wymiennik (tzw. tryb zimowy). Wadą takiego rozwiązania było nawiewanie zbyt niskiej temperatury do strefy przebywania ludzi np. sypialnie gdy temperatura zewnętrzna obniżała się np. podczas nocy lub zbyt wysokiej temperatury gdy temperatura zewnętrzna nieznacznie obniżała się i wymiennik w 100% odzyskiwał ciepło. W ten sposób użytkownik był zmuszony do wykonywania ciągłych korekt co nie należy do komfortowej sytuacji. 

Dla przykładu praca z nastawą temperatury bypass jak wyglądała kiedyś:

Temperatura bypass nastawiona na 12 o C, temperatura zewnętrznej wynosi 13 o C, temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń 24 o C  w efekcie będzie strumień powietrza o temperaturze 13 o C  (tzw. tryb pracy letniej, 100% obejście wymiennika)

Temperatura bypass nastawiona na 12 o C a temperatura zewnętrznej wynosi 11 o C, temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń 24 o C  efektem będzie strumień powietrza o temperaturze 21 o C  (tzw. tryb pracy zimowej, 100% odzysk ciepła)

OBECNIE …

Modulowany (częściowy) by-pass Vallox w obecnych centralach Vallox MV, a temperatura komfortu dzięki częściowemu by-passowi dostarczamy do pomieszczeń powietrze o zadanej temperaturze. Siłownik ma możliwość ustawiania pozycji klapy bypassu w pozycjach pośrednich pomiędzy 0 % a 100 %.

Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze nawiewane do pomieszczeń ma określoną, zadaną temperaturę przez większą część roku. Dwa strumienie powietrza świeżego (przechodzącego przez wymiennik i omijającego go) sumarycznie dają określoną, zadaną temperaturę powietrza wychodzącego z rekuperatora, nawiewanego do pomieszczeń.

Przykład dla centrali Vallox MV:

  • temperatura powietrza świeżego dopływającego do rekuperatora + 14 o C
  • temperatura powietrza wyciąganego z pomieszczeń dopływającego do rekuperatora + 22 o C
  • przykładowa zadana temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń  w trybie „w domu” + 18 o C
  • 80% całkowitego strumienia powietrza przechodzącego przez wymiennik ciepła – temperatura za wymiennikiem ok. + 20 o C
  • otwarcie klapy bypassu 20 % – 20 % całkowitego strumienia powietrza omijającego wymienni ciepła – temperatura powietrza omijającego wymiennik ok. + 14 o C
  • wynikowa temperatura tych dwóch strumieni powietrza nawiewanego do pomieszczeń wychodząca z rekuperatora ok. + 18 o C
Comments are closed.