VALLOX HOME OF FRESH AIR

“RZUT OKA” na wykres pracy rekuperatora Vallox…

Dlaczego wykres ? Nie bójmy się wykresów gdyż od dawna, dla naszej wygody, jest to forma graficznego przedstawienia kilku parametrów, często zależnych od siebie wzajemnie, aby zobrazować pewne procesy, podczas których te parametry się zmieniają i wpływają na całościowy wynik danego procesu. Informacje zawarte w tabelach są zdecydowanie mniej “przyjazne” i bardziej trzeba się natrudzić aby zestawić te wartości, których akurat potrzebujemy, dlatego spójrzmy jak do tego tematu podszedł fiński producent…

Vallox w rekuperatorach z serii MV już od 2015 roku daje możliwość użytkownikom na wgląd do historii pomiarów od momentu podłączenia centrali do usługi MyVallox Cloud.

Informacje na temat pracy rekuperatora prezentowane są w sposób bardzo prosty i przejrzysty.

Dane zapisywane w historii pomiarów w usłudze MyVallox Cloud:

– temperatura powietrza wywiewnego z pomieszczeń

– temperatura powietrza wyrzucanego na zewnątrz (wyrzutnia)

– temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń

– temperatura powietrza pobieranego z zewnątrz (czerpnia)

– wilgotność powietrza

– stężenie CO2

– prędkość wentylatorów

Zdjęcie nr 1. Prezentacja pełnych danych z historii pomiarów.

Różnymi kolorami zaznaczone są poszczególne dane, ponadto istnieje możliwość wybrania dowolnej daty z kalendarza.

Zdjęcie nr 2. Wybór konkretnej daty z kalendarza.

Istniej również możliwość ręcznego zawężania zakresu pomiarów na samym wykresie.

Zdjęcie nr 3. Znaczony ręcznie obszar na wykresie, który ma zostać objęty zakresem do pokazania historii pomiarów.

Istnieje również możliwość wyłączenia poszczególnych warstw poprzez odznaczenie danych z legendy poniżej wykresu. Dane których nie chcemy widzieć na wykresie na legendzie będą szare, nieaktywne.

Zdjęcie nr 4. Odznaczone dane których nie chcemy widzieć na wykresie. Widoczne są tylko dane z pomiarów prędkości wentylatorów i pomiarów stężenie CO2.

Vallox w rekuperatorach z serii MV udostępnia również możliwość pobrania historycznych danych pomiarowych do pliku Excel z rozszerzeniem „*.csv”.

Zdjęcie nr 5 i 6. Możliwość pobrania i odczytania danych pomiarowych z pliku Excel z rozszerzeniem „*.csv”

Poniżej zdjęcie z rzeczywistych odczytów centrali Vallox 145 MV działającej w domu jednorodzinnym w okolicach Nowego Targu z dnia 14 grudnia 2022.

Na powyższym wykresie widać dwie sekwencje odszrania wymiennika ciepła (czerwone obwiednie). Dzięki zastosowaniu w rekuperatorach Vallox innowacyjnego sytemu odszrania wymiennika ciepła (świadomie wyeliminowana nagrzewnica wstępna) w tym czasie nagrzewnica wtórna załączyła się na ok. 10 min dwukrotnie w odstępie ok. 5 godzin. W tej sytuacji łącznie, nagrzewnica zużyła ok 300 W energii elektrycznej co daje nam łączny koszt 30 groszy.

Koszt podany został szacunkowo dla zobrazowania efektywności systemu odszraniania Vallox przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów odzysku ciepła.

Comments are closed.