VALLOX HOME OF FRESH AIR

Stężenie dwutlenku węgla wskaźnikiem jakości powietrza…

Po co mierzymy stężenie CO2 ?

Aspekt zdrowotny

Według ASHRAE (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji) zalecane stężenie CO2 w pomieszczeniach powinno być utrzymywane na poziomie ok. 1000 ppm lub poniżej. Kiedy stężeniu CO2 zawiera się pomiędzy 1 000 a 2 000 ppm, ludzie zaczynają odczuwać senność i skarżą się wówczas na zanieczyszczone powietrze. Stężenie CO2 w granicach od 2 000 do 5 000 ppm może powodować już bóle głowy, senność, problemy z koncentracją i jej utratę, przyspieszony rytm serca czy lekkie mdłości. Poziom 5 000 ppm stanowi dzienną dawkę ekspozycyjną (8 godzin).

Powietrze wydychane przez człowieka zawiera średnio 35 000 do 50 000 ppm CO2 (100 razy więcej niż powietrze zewnętrzne). Bez odpowiedniej wentylacji, poziom stężenia CO2 wzrasta.

Rozwiązanie jest jedno i stosunkowo proste – pomiar stężenia CO2 i sterowanie wentylacją w taki sposób, aby poziom stężenia CO2 utrzymywać na określonym poziomie.

Rodzaje czujników CO2:

CZUJNIKI NDIR CO2 – czujniki spektroskopowe do wykrywania CO2 w środowisku gazowym poprzez jego charakterystyczną absorpcję. Kluczowym elementem jest czujnik podczerwieni.

CHEMICZNE CZUJNIKI CO2 – chemiczne czujniki gazu CO2 z wrażliwymi warstwami na bazie polimeru lub heteropolisiloksanu.

SZACOWANE CZUJNIKI CO2 – mogą być wykonane przy użyciu niedrogiej technologii półprzewodników metalowo-tlenkowych MEMS (MOS).

Skupimy się na czujniku NDIR CO2, który jest seryjnie montowany w rekuperatorach Vallox. Czujniki NDIR to czujniki spektroskopowe do wykrywania CO2 w środowisku gazowym poprzez jego charakterystyczną absorpcję. Kluczowymi elementami są źródło podczerwieni, rura świetlna, filtr interferencyjny (długość fali) i detektor podczerwieni. Gaz jest pompowany lub rozpraszany przez rurkę świetlną, a elektronika mierzy pochłanianie charakterystycznej długości fali światła. Czujnik NDIR (z ang. „niedyspersyjna absorpcja podczerwieni”) wykorzystuje fakt, że cząsteczki CO2 pochłaniają promieniowanie podczerwone o określonej długości fali. Im wyższe stężenie CO2, tym więcej promieniowania zostaje pochłonięte.

Fala o długość 4,3 μm posiada maksymalny współczynnik pochłaniania przez CO2, natomiast minimalny dla innych gazów w powietrzu.

Czujniki NDIR są najczęściej używane do pomiaru dwutlenku węgla. Najlepsze z nich mają czułość od 20 do 50 PPM.

Czujniki NDIR charakteryzują się wyższą czułością, stabilnością oraz dokładnością w stosunku do innych metod pomiarów stężenia dwutlenku węgla.

Zastosowany w rekuperatorach Vallox czujnik charakteryzuje się samoczynną kalibracją co przekłada się na bezobsługową pracę.

Zdjęcie nr 1. Rekuperator Vallox 110 MV – umiejscowienie czujników CO2 i wilgotności (w czarnej obudowie), czujka temperatury. Widzimy tubę kanału wywiewnego rekuperatora, w tle filtry powietrza ISO Coarse > 75%.

Umiejscowienie czujnika na wywiewie z pomieszczeń jest wynikiem wielu pomiarów i doświadczeń producenta. Tego typu pomiar pozwala nam na zobrazowanie jakości powietrza dla całego domu z możliwością ustawienia jego wartości w zakresie od 500 do 2000 ppm. Dla bardziej wymagających użytkowników istnieje możliwość zamontowania dodatkowych ściennych czujników CO2, które są w ofercie Vallox już od ponad 15 lat.

Zdjęcie nr 2. Wykres obrazuje wartości stężenia CO2 i reagujące na zmiany wartości tego stężenia wentylatory.
Comments are closed.