VALLOX HOME OF FRESH AIR

CONSTANT FLOW według Vallox – wyznaczanie i regulacja przepływu powietrza.

Dostosowanie wydatku powietrza wentylatora do rzeczywistego zapotrzebowania pozwala w praktyce na znaczne oszczędności energii i redukcję hałasu. Dlatego powinna istnieć możliwość precyzyjnej

i efektywnej regulacji przepływu powietrza wentylatorów stosowanych w centralach wentylacyjnych do zadanej wartości.

Metody pomiaru przepływu masowego z czujnikami termicznymi są w zasadzie odpowiednie dla wentylatorów, ale tylko w warunkach laboratoryjnych, ponieważ cienkie przewody pomiarowe są bardzo czułe.

Nie wszystkie metody pomiarowe, które są zasadniczo możliwe, niekoniecznie okazują się praktyczne. Pomiary prędkości mogą być stosowane na dopływie lub wylocie wentylatora we wszystkich typach wentylatorów, a stosunkowo małe czujniki nie powodują istotnych strat ciśnienia. Jednak w wielu zastosowaniach dodatkowe koszty czujników, ich instalacji oraz starzenia się lub zanieczyszczenia stanowią poważne przeszkody.

Ponadto prędkości przepływu mierzone „lokalnie” – tj. w jednym miejscu – wymagają dokładnej znajomości punktu pracy lub zaleznego od instalacji rozkładu prędkości w obszarze przekroju poprzecznego, przez który przepływa strumień, lub odpowiedniej kalibracji specyficznej dla urządzenia

w celu określenia przepływu powietrza.

Dokładność pomiaru przy małych przepływach powietrza jest znacznie ograniczona przez metody spadku ciśnienia lub rożnicy ciśnień.

Największą wadą metody spadku ciśnienia lub różnicy ciśnień jest to, że dokładność pomiaru przy małych przepływach powietrza jest znacznie zmniejszona przez kwadratową zależność miedzy przepływem powietrza a ciśnieniem. Ponadto istnieją problemy specyficzne dla aplikacji: na przykład, jeśli różnica ciśnień na wymienniku ciepła lub filtrze jest wykorzystywana w domowej jednostce wentylacyjnej, sygnał pomiarowy jest silnie zależny od zanieczyszczeń i przepływów obejściowych.

Rozwiązania zastosowane w centralach Vallox 99 MV CF

W przypadku wentylatorów odśrodkowych wygiętych do tyłu, bezczujnikowe określenie przepływu powietrza nie jest możliwe ze względu na ich charakterystykę. Dla tych wysoce wydajnych wentylatorów, specjaliści od przepływu powietrza z EBM-PAPST opracowali rozwiązanie: anemometr łopatkowy umieszczony w króćcu wylotowym obudowy spirali – rysunek nr 1. W sposób ciągły rejestrowany jest rzeczywisty przepływ powietrza bez znacznych strat ciśnienia lub dodatkowego hałasu. Dane są przesyłane do zintegrowanej centralnej elektroniki sterującej wentylatora.

Rysunek nr 1.

Dodatkowy wirnik nie powoduje żadnych strat w wydajności powietrza ani uciążliwego hałasu, co oznacza, że ogólna wydajność wentylatora pozostaje niezmieniona. Nawet zanieczyszczenie nie stanowi problemu, co wykazano w testach w ekstremalnych warunkach z kurzem i podwyższoną wilgotnością powietrza.

CONSTANT VOLUME CONTROL – KONTROILA STAŁEGO WYDATKU według Vallox:

  • system bezawaryjny
  • możliwość utrzymania niskich przepływów powietrza, nawet poniżej 10%
  • system bezczujnikowy
  • znikome opory powietrza
  • precyzyjny pomiar przepływu strumienia powietrza (pomiar anemometryczny)
  • prosta konserwacja i bezproblemowa eksploatacja
Comments are closed.