VALLOX HOME OF FRESH AIR

Vallox i własne laboratorium EMC

Na przełomie 2022 i 2023 roku Vallox zbudował i uruchomił w swojej fabryce w Loimaa własne laboratorium EMC. Pozwoli to na przyspieszenie i usprawnienie  projektowania central rekuperacyjnych oraz pozostałych produktów wytwarzanych przez Vallox, ponieważ pomiary EMC można wykonywać teraz na miejscu.

EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) odnosi się do kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu elektrycznego, którą reguluje dyrektywa EMC (2014/30/EU). W praktyce oznacza to, że urządzenia wyprodukowane w UE nie mogą powodować nadmiernych zakłóceń innych urządzeń elektrycznych ani osłabiać ich działania, a także same muszą tolerować pewną ilość zakłóceń.

W laboratorium Vallox EMC pomiary weryfikacyjne mogą być wykonywane od samego początku projektu rozwoju produktu, który weryfikuje zgodność produktów z dyrektywą EMC. W fazie prototypu wszystkie komponenty elektryczne są również testowane w celu sprawdzenia ich kompatybilności EMC.

Laboratorium EMC firmy Vallox mierzy kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń i komponentów elektrycznych.
Wszystkie urządzenia elektryczne i zawarte w nich komponenty są mierzone i testowane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, ponieważ urządzenia i komponenty muszą być kompatybilne elektromagnetycznie.
Laboratorium EMC firmy Vallox jest już wykorzystywane jako część projektów rozwoju produktu. Na zdjęciu kierownik ds. rozwoju produktu Petri Koivunen.

https://www.vallox.com/blogi/miten_vallox_paatyi_hankkimaan_oman_emc-laboratorion.3948.blog

https://www.vallox.com/vallox_oy/ajankohtaista/oma_emclaboratorio_sujuvoittaa_valloxin_tuotekehitysta.3940.news

Comments are closed.