Temperatura poniżej zera…

Vallox - Temperatura poniżej zera

Co zrobić gdy wymiennik ciepła zamarznie? Czy to normalne, że centrala wentylacyjna generuje wodę? Dlaczego urządzenie do wentylacji mechanicznej może zamarznąć?

Czy przewód odprowadzania skroplin jest zablokowany?

Wysokowydajne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła wytwarzają duże ilości wody kondensacyjnej podczas pracy w niskich temperaturach. Przed sezonem zimowym należy sprawdzić drożność odpływu wody kondensacyjnej i czy w miesiącach letnich nie nagromadziły się w nim np. owady. Woda kondensacyjna powstaje, gdy wilgotne powietrze z pomieszczenia ma kontakt w wymienniku ciepła z zimnym powietrzem nawiewanym z zewnątrz. Ilość skraplającej się wody nie ma wpływu na wilgotność powietrza nawiewanego w pomieszczeniu. Ponieważ powietrze zewnętrzne zawiera bardzo mało wody, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej zera to powietrze wewnętrzne jest zawsze suche.

Czy czerpnia powietrza zewnętrznego może zamarznąć?                                               

Szron może gromadzić się na czerpni powietrza zewnętrznego, przez którą urządzenie wentylacyjne zasysa powietrze zewnętrzne. Jeśli dostrzegamy za oknem drzewa pięknie pokryte szronem to znak aby sprawdzić czy nasza czerpnia również nie wygląda podobnie, w takim wypadku należy ją wyczyścić np. za pomocą szczotki. Nie wolno jednak nigdy zasłaniać czerpni filtrem lub siatką przeciw owadom!  W razie ekstremalnej zimy również i śnieg może przedostać się do środka na filtr rekuperatora. W takim przypadku można łatwo wyjąć filtr, oczyścić go ze śniegu i ponownie zamontować w urządzeniu. Zablokowanie kratki lub filtr zwiększa podciśnienie w wentylowanym budynku ze względu na zmniejszenie nawiewu względem wywiewu.

Czy izolacja kanałów wentylacyjnych aby zapobiec powstawaniu wody kondensacyjnej jest w porządku?

Celem izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych jest zapobieganie powstawania kondensacji wody. Izolacja ta musi sięgać od góry urządzenia aż do paro-izolacji (również pomiędzy urządzeniem a płytą montażową sufitową). Jeśli kanały powietrza czerpanego i wyrzucanego znajdują się w ciepłym pomieszczeniu i nie posiadają izolacji, na ich zewnętrznej powierzchni może zbierać się wilgoć lub lód. Gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie, lód zacznie się topić, a woda z topnienia będzie płynąć po górze urządzenia wentylacyjnego ostatecznie w dół pomiędzy powierzchnią blachy. Może to sprawiać wrażenie, że z dolnych narożników urządzenia wycieka woda, nawet jeśli przyczyną jest woda kondensacyjna z kanałów znajdujących się nad urządzeniem.

Czy izolacja termiczna przewodu powietrza wyrzucanego jest wystarczająca?

Urządzenia wentylacyjne Vallox zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystać ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym. Z tego powodu powietrze wyrzucane, które jest wydmuchiwane na zewnątrz przy pogodzie poniżej zera, ma temperaturę nawet poniżej -10°C. Nawet wyrzutnia oraz kanał powietrza wywiewanego znajdujący się na poddaszu może ulec zmrożeniu. Wentylacja, która nie jest wystarczająca w stosunku do obciążenia wilgocią w mieszkaniu, przyczynia się do ich zamarznięcia. Lód który może powstać w kanale powietrza wywiewanego zmniejsza przepływ powietrza i może doprowadzić do nieprawidłowego działania automatyki centrali zapobiegającej zamarzaniu, a w konsekwencji do zamarznięcia wymiennika ciepła.

Jeśli kanał powietrza wywiewanego wielokrotnie zamarza, należy sprawdzić jego izolację. Obszar występowania problemu znajduje się często bezpośrednio pod dachem w miejscu podłączenia kanału powietrza wyrzucanego i przepustu stropowego. Woda skrapla się i zamarza na wewnętrznej powierzchni nieizolowanego kanału, który znajduje się na zimnym strychu. Część przepustu stropowego znajdująca się powyżej dachu musi być również zaizolowana, a otwór wyrzutni musi być wystarczająco duży.  Sufitowy otwór przelotowy musi być zazwyczaj o 1-2 wielkości większy niż kanał powietrza wyrzucanego. Jeśli więc średnica kanału powietrza wyrzucanego prowadzonego z urządzenia wentylacyjnego wynosi 160 mm, to znamionowa wielkość przepustu stropowego powinna wynosić 200 mm lub 250 mm.

W jaki sposób można rozmrozić kanał powietrza wyrzucanego, jeśli w kanale nagromadził się lód?

Kanał powietrza wyrzucanego i wyrzutnia mogą być odmrażane poprzez wdmuchiwanie ciepłego powietrza z za pomocą dmuchawy gorącego powietrza. W niektórych modelach Vallox odmrażanie można przeprowadzić za pomocą własnego wentylatora, uruchamiając urządzenie przy otwartych drzwiach centrali.

W najnowszych modelach Vallox automatyka monitoruje zamarzanie w kanale wyrzutni i w razie potrzeby uruchamia przyspieszony cykl odszraniania. Oczywiście należy sprawdzić, czy urządzenie wentylacyjne jest wyposażone w najnowszą wersję oprogramowania.

Dlaczego urządzenie wentylacyjne zamarza?

Centrala wentylacyjna musi pracować w niskich temperaturach również tych znacznie poniżej zera. Jeśli centrala wentylacyjna zamarznie, należy zbadać przyczynę tego stanu rzeczy. Wymiennik ciepła może zamarznąć z powodu nieprawidłowych ustawień urządzenia lub wadliwego termostatu lub czujnika. W przypadku nowszych central wentylacyjnych normalne jest jednak, że w wymienniku ciepła od czasu do czasu znajduje się lód. Dzięki temu urządzenie jest tak wydajne, jak to tylko możliwe.

Centrale wentylacyjne z serii Vallox MV są wyposażone w autorski energooszczędny system odszraniania wymiennika który działa ,,na żądanie’’, czyli wtedy kiedy jest to potrzebne. Efektywne zarządzanie tym systemem umożliwia piąty wbudowany w rekuperator czujnik który zabezpiecza wymiennik przed zamarznięciem.

Comments are closed.