Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu z czystym powietrzem.

Poniedziałek- Piątek 7.00-16.00

Zadzwoń: 22 510 61 62

501 055 624

Rekuperacja – liczy się jakość a nie ilość.

Zarówno projekt jak i system dystrybucji powietrza w domach i mieszkaniach ma na celu nie tylko wprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, ale głównym jego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Odpowiednie warunki powietrza uzależnione są od: temperatury, prędkości przepływu, częstotliwości jego wymiany, wilgotności i składu chemicznego, w tym od stężenia dwutlenku węgla.

Odpowiednie parametry powietrza określa m. in. norma PN-EN 16798-3:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynków – Wentylacja budynków – Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4).

Zbyt duża ilość powietrza skutkuje sporym kosztem eksploatacyjnym, brakiem odpowiednich parametrów powietrza oraz zbyt dużym natężeniem hałasu. Zbyt mała ilość powietrza wiąże się ze znacznym pogorszeniem jakości powietrza. Na etapie planowania dobrze jest rozważyć z użytkownikiem systemu poszczególne pomieszczenia i ich przeznaczenie np. sauna, siłownia, itp. Na tym etapie należy zwrócić uwagę również na okablowanie dla współpracy centrali Vallox pozwalającej na integrację z urządzeniami peryferyjnymi typu okap kuchenny, domowa centrala alarmowa, odkurzacz centralny, dodatkowe czujniki ścienne wilgotności,  CO2 lub VOC.

Od 2015 roku centrale Vallox w standardzie posiadają wbudowane czujniki wilgotności i od 2019 roku czujniki CO2. Dzięki stałemu pomiarowi stężenia CO2 (ppm) jak również wilgotności względnej (%), centrala automatycznie dostosowuje wydatek powietrza do zapotrzebowania w danej chwili aby osiągnąć odpowiedni poziom ppm (np. uroczystość rodzinna) i  odprowadzić nadmiar wilgoci (prysznic lub kąpiel). Centrale Vallox z serii MV w standardzie posiadają możliwość płynnej nastawy (nastawa co 100 ppm) czujników w zakresie od 500 do 2000 ppm  i od 0 do 100% wilgotności. 

Czuwanie centrali nad tymi parametrami odbywać się może w trybie automatycznym lub ręcznym. 

  • W trybie automatycznym (zalecany w okresie wiosna, lato, jesień) centrala nie reaguje na powolne wzrosty wilgoci w powietrzu co jest charakterystyczne dla letniego sezonu. Dzięki temu wentylatory reagują na spore wahania wilgotności spowodowane np. poprzez prysznic.
  • W trybie ręcznym centrala ustawiony ma poziom wilgotności np. 50% powyżej którego będzie dostosowywać prędkość wentylatorów aby obniżyć wartość wilgotności do zadanej wartości.

Rys 1. Zielona i czarna linia przedstawia wartości wilgotności i CO2, jasno zielona linia prędkość wentylatorów. Na rysunku odczytać można wzrost prędkości wentylatorów w stosunku do zwiększonych odczytów wilgotności i stężenia CO2.

W centralach Vallox od dekad, dla osiągnięcia większej precyzji utrzymywania odpowiedniej jakości powietrza, istnieje możliwość zamontowania dodatkowych czujników ściennych CO2 i wilgotności montowanych w pomieszczeniach.

Rys 2. Już od 2008 roku centrale Vallox dawały możliwość utrzymywania odpowiedniej jakości powierza w pomieszczeniach. 

Dodatkowy czujnik CO2 może zostać zamontowany w sypialni gdzie przebywać będą 2 dorosłe osoby. Szacuje się, że dorosły człowiek podczas nieaktywnego odpoczynku wydycha ok. 200 ml dwutlenku węgla na minutę, czyli 12 l na godzinę. Natomiast podczas intensywnego wysiłku fizycznego lub wzmożonego napięcia umysłowego i emocjonalnego ilość wydychanego CO2 wzrasta nawet 4-6-krotnie.

Dodatkowy czujnik wilgotności może być przewidziany do montażu w pomieszczeniu narażonym na duże zyski wilgoci np. suszarnia lub pomieszczenie przy saunie.

Nowością w naszej ofercie od 2020 roku jest czujnik VOC. Czujnik ten dokonuje pomiaru stężenia lotnych związków organicznych LZO (Volatile Organic Compounds – VOC) – m. in. emisja z elementów budynku, wyposażenia i środków czyszczących, dym z papierosów, pot z ciała, opary z rozpuszczalników, itp. – wewnątrz pomieszczeń i na tej podstawie automatycznie reguluje wydajność systemu wentylacji.  Jego lokalizacja najlepiej sprawdzi się w okolicach np. kuchni. 

Zastosowanie takiego rozwiązania w pełni zautomatyzuje system wentylacji i  dostosuje wydajność centrali do aktualnych potrzeb użytkowników.

Dzięki usłudze MyVallox Cloude wszystkie parametry zapisywane są co 10 min i przechowywane w chmurze. Usługa ta również daje możliwość podglądu parametrów zarówno aktualnych jak i historycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu centrala w pełni automatycznie zadba o jakość powietrza w Twoim domu. 

Comments are closed.