Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu z czystym powietrzem.

Poniedziałek- Piątek 7.00-16.00

Zadzwoń: 22 510 61 62

501 055 624

MyVallox

PANEL STEROWANIA

Panel sterowania MyVallox Control jest prosty i łatwy w obsłudze. Użytkownik wybiera tryb, który najbardziej odpo-wiada jego lub jej potrzebom z nastę-pujących opcji: W domu, poza domem i Booster. Tryb Kominek ułatwia rozpalenie kominka.

DODATKOWE POŁĄCZENIA

Na przykład można podłą-czyć do urządzenia oddziel-ny włącznik dla kominka, przełącznik „W domu/poza domem” zamontowany obok drzwi wejściowych czy okap kuchenny umożliwiający regulowanie wydajności wentylacji.

SERWIS CLOUD MYVALLOX

Dostępny przez przeglądarki darmowy serwis Cloud MyVallox pozwala na kon-trolowanie wentylacji z dowolnego miej-sca i w dowolnym momencie. Zapewnia również statystyki dotyczące stanu wen-tylacji dla osób, które ich potrzebują.

W sytuacjach problematycznych wsparcie techniczne Vallox może po otrzymaniu pozwolenia zdalnie zbadać działanie zarejestrowanych urządzeń. Oprogramowanie urządzeń MyVallox podłączone do usługi w chmurze jest automatycznie aktualizowane

CZUJNIK CO2

Wbudowany czujnik dwutlenku węgla automatycznie wzmacnia wentylację wraz ze wzrostem poziomu dwutlenku węgla. Powietrze pozostaje świeże na-wet kiedy w pomieszczeniach znajduje się wielu ludzi.

CZUJNIK VOC

Czujnik VOC MyVallox monitoruje jakość powietrza w budynku przez wykrywanie organicznych zanieczyszczeń uwalnia-nych przez materiały budowlane i wy-stroju wnętrz i w razie potrzeby wzmac-nia wentylację kiedy ich poziomy rosną. Ten czujnik jest dostępny jako opcja dla wszystkich urządzeń MyVallox.

AUTOMATYKA DOMOWA

Modele MV można bezpośrednio podłaczyć do szyny Modus. Można też sterować KNX przy pomocy adaptera magistrali.

SIEĆ DOMOWA

Urządzenie może być również podłaczone do sieci domowej, co pozwala na sterowanie nim przez terminal podłaczony do tej samej sieci.