VALLOX HOME OF FRESH AIR

Krótka historia

VALLOX OY

KRÓTKA HISTORIA FIRMY

Historia Vallox sięga do lat 1940-tych, kiedy Valmet, państwowa spółka z branży metalowej zaczęła produko-wać wentylatory dla tartaków. W 1965 roku Valmet wprowadziła na rynek serię wentylatorów dachowych z możliwością instalacji w budynkach mieszkalnych. Lata 1960-te były rów-nież czasem intensywnej migracji do miast i budowania wielopiętrowych budynków mieszkalnych z wentylato-rami powietrza wywiewnego. Później wentylatory te były integrowane w okapy kuchenne.

W 1971 roku fabryka wentylatorów powietrza wywiewanego Valmet została przeniesiona do miejscowo-ści Loimaa. Kryzys energetyczny z lat 1970-tych spowodował przejście na rozwijanie wentylacji mieszkań, a firma Valmet wprowadziła na rynek system ogrzewania powietrza, który okazał się popularnym wyborem w wielu domach mieszkalnych. Fabryka Valmet w Loimie była bardzo innowacyjna, a na początku lat 1980-tych opracowała pierwsze urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które z czasem stało się najpopularniejszym urządzeniem wentylacyjnym w Finlandii.

Jednak pod koniec lat 1980-tych firma Valmet skoncen-trowała się na branży papier-niczej i sprzedała fabrykę w Loimie. Nazwa firmy została zmieniona na Vallox (od Val-met Loimaa).

Vallox koncentrował się na tworzeniu systemów wenty-lacji do mieszkań po sprze-daniu działu wentylacji prze-mysłowej firmie z Danii. Od lat 1980-tych firma koncen-trowała się na efektywności energetycznej swoich syste-mów wentylacyjnych.

Firmarozszerzyła swoją działalność na rynki eksportowe. W 2002 niemiecka firma rodzinna, TOP Air AG kupiła większość udziałów w Vallox i na chwilę obecną sprzedaż na eksport odpowiada za połowę sprzedaży firmy

Vallox Loimaa, hala produkcyjna
Fabryka Vallox Loimaa, Finlandia