Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu z czystym powietrzem.

Poniedziałek- Piątek 7.00-16.00

Zadzwoń: 22 510 61 62

501 055 624

Koszty eksploatacji rekuperatora – Poszanowanie energii według Finów – centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Vallox MV.

Rekuperator koszty

Wieloletnia eksploatacja

Podczas wieloletniej eksploatacji istotne jest aby jednostka automatycznie dostosowywała wydajność do rzeczywistego zapotrzebowania. W centralach Vallox od dekad, dla osiągnięcia większej precyzji utrzymywania odpowiedniej jakości powietrza, istnieje możliwość regulacji wydajności za pomocą czujników ściennych CO2 i wilgotności montowanych w pomieszczeniach.

Rekuperatory Vallox z serii MV od 2019 roku posiadają wbudowane w urządzeniu na kanale wywiewu z pomieszczeń czujniki wilgotności i CO2, które umożliwiają ten proces dzięki czemu urządzenie może pracować optymalnych nastawach wentylatorów, które będą odpowiednio regulowane przez auttomatykę jednostki względem odczytów z pomiarów czujników. Dzięki takiemu rozwiązaniu zużycie energii będzie znacznie niższe, praca instalacji jeszcze cichsza.

Dzięki dostępności częsci serwisowych do wszystkich central produkowanych od 1983 roku, bez obaw można polegać na marce Vallox. Tak np. centrala Vallox MUH Ilmava, u jednego z polskich Klientów pracuje nieprzerwanie od ponad 30 lat, także dzięki regularnemu serwisowi. W połowie tego okresu wymienione zostały wentylatory, których żywotność szacuje się na 12-15 lat, istnieje również możliwość wymiany łożysk.

Regularna wymiana kompletu filtrów na oryginalne ma szereg zalet. Filtry Vallox F7 i 2x G4 (ISO ePM1min ≥ 50% i 2x ISO coarse > 75%) to jedne z najbardziej dokładnych filtrów będących na wyposażeniu jednostek na rynku. Zabrudzają się równomiernie, filtróją dokładnie jednocześnie stawiając niski opór, dzięki czemu zużycie energii potrzebne na przetłoczenie przez nie powietrza jest odpowiednio niskie.

Co więcej, wystarczy raz w roku wymienić komplet filtrów na komplet oryginalnego zetsawu filtrów Vallox przez autoryzowanego instalatora, żeby uzyskać 5 lat gwarancji na całe urządzenie, bez względu na zastosowany system instalacji.

Roczne zużycie energii

Aby szczegółowo rozwiązać tą kwestię wystarczy wykonać obliczenia w programie doboru Vallox MySelecta, który na podstawie rzeczywistych danych temperaturowych, dla wybranej strefy klimatycznej oraz zadanego punktu pracy określi wartość KWh potrzebnych w ciągu roku na pracę urządzenia.

Przykład:

Strefa klimatyczna: Warszawa

Rzeczywiste dane temperaturowe rok 2016: wykupione szczegółowe dane temperaturowe z lotnisk

Przyjęta temperatura nawiewu do pomiesczeń dla wszystkich trybów pracy: 17 oC

Założony wywiew z pomieszczeń: 21 oC

Przyjęte wartości powietrza na każdym z trybów oraz godziny pracy: po określeniu trybu w domu, pozostałe tryby przelicza program (+30% tryb Booster, -30% tryb Poza domem)

Centrala wentylacyjna z odzsykiem ciepła Vallox 96 MV.Zdjęcie z programu Vallox MySelecta.

Wyniki obliczeń:

Zdjęcie z programu Vallox MySelecta:

Zużycie energii prez urządzenie – łączny roczny pobór energii przez jednostkę ( wentylatory, bypass, sterownik, nagrzewnicę wtórną ) liczony na podstawie przyjętych punktów pracy oraz rzeczywistych rocznych danych temperaturowych dla danej strefy klimatycznej.

Zużycie energii przez urządzenie (bez dogrzewania) – łączny roczny pobór energii przez jednostkę (wentylatory, bypass, sterownik, bez nagrzewnicy wtórnej) liczony na podstawie przyjętych punktów pracy oraz rzeczywistych rocznych danych temperaturowych dla danej strefy klimatycznej.

Zużycie energii przez nagrzewnicę wtórną – łączny roczny pobór energii przez nagrzewnicę wtórną podczas cyklów odszraniania i ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego w celu uzyskania zadanej temperatury (np. z 16,17 oC za wymiennikiem do 18,19 oC na nawiewie do pomieszczeń).

Według portalu Rachuneo średnia cena za kWh od końca 2021 to 0,77 zł za kWh, cena przyjęta do obliczeń.

402 kWh x 0.77 zł = 309.54 zł – koszt roczny

309.54 zł / 12 = 25,80 zł – koszt miesięczny

Zdjęcie z programu Vallox MySelecta.

Zapotrzebowanie na energię wentylacji bez odzysku ciepła – jest to ilość energii potrzebna do ogrzania przyjętej ilości powietrza zewnętrznego napływającego do pomieszczenia do założonych temperatur,

w okresie roku, bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Odzyskana energia cieplna – ilość odzyskanej energii przez centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła dla założonych parametrów.   

3191 kWh x 0.77 zł = 2457.07 zł – potrzebna energia grzewcza przec cały rok.

2620 kWh x 0.77 zł = 2017,40 zł – odzyskana energia przez cały rok.

2017,40 zł / 12 = 168.12 zł – odzyskana energia na miesiąc.

Bardzo istotnym parametrem wpływającym na roczne koszty eksploatacji centrali wentylacyjnej jest współczynnik SFP. Przy projektowaniu , wykonywaniu instalacji i doborze rekuperatora należy zwrócić uwagę aby współczynnik SFP nie był większy niż 1,8 kW/(m3/s). Jeżeli mówimy o SFP centrali wentylacyjnej, wielkość współczynnika SFP powinna odnosić się do obu wentylatorów, nawiewnego

i wywiewnego, łącznie.

Dla rozpatrywanego przykładu, wartość współczynnika SFP wynosi: 1.45 kW/m3/s)

Okres zimowy

Rekuperatory Vallox zaskakują niskim zużyciem energii, co jest szczególnie widoczne w okrsie zimowym. Innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika włącza się tylko wtedy kiedy jest to potrzebne, dopiero poniżej ok. – 10°C, co 2-3 godziny na 10-15 minut.

27 grudzień 2021 roku był najchłodniejszym dniem zanotowanym przez badane jednostki Vallox MV w danym roku. Temperatura w tym dniu wahała się w przedziale od -3 oC do -15 oC. Jednostka Vallox 96 MV podczas tego dnia weszła w tryb odszraniania 10 razy po 10-15 minut, zużywając na ten proces mniej niż 2 zł łącznie.

Dzięki wyeliminowanej nagrzewnicy wstępnej, które to rozwiązanie możliwe jest dzięki wieloletniemu doświadczeniu i badaniom w trudnych warunkach skandynawskich, 100 % pobranej energii trafia do pomieszczeń.

System odszraniania wymiennika ciepła Vallox: należy zwrócić uwagę, że w systemie Vallox nie podgrzewamy strumienia powietrza wywiewnego z pomieszczeń !!! Nagrzewnica wtórna w centralach Vallox zamontowana jest za wymiennikiem ciepła w strumieniu powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Odzszraniamy, a nie zapobiegamy szronieniu się wymiennika ciepła !!! Innowacyjny i oszczędny system odszraniania Vallox włącza się tylko wtedy kiedy jest to potrzebne. Dopiero poniżej ok. -10°C, co 2-3 godziny na 10-15 minut. Ponadto funkcja zimowa na żądanie Vallox jest oparta o często wykonywane pomiary temperatury. W ten sposób unika się zbędnego odszraniania, co ma bardzo duży wpływ na wysoką sprawność roczną rekuperatora. Podczas tego procesu powietrze zewnętrzne z czerpni omija wymiennik ciepła i kierowane jest na nagrzewnicę elektryczną, która podgrzewa powietrze, które następnie kierowane jest do pomieszczeń. Ciepłe powietrze wywiewane z pomieszczeń odszrania wymiennik i o niskiej temperaturze nawet w okolicach do -8/-9 oC kierowane jest na wyrzutnię.

W odróżnienie od systemów zapobiegających szronieniu wymiennika ciepła opartych na nagrzewnicy wstępnej, oprócz ciepła jawnego, system Vallox wykorzystuje również ciepło utajone, co zwiększa ogólny bilans energetyczny odzysku ciepła. Dzięki ponad 50 letniemu doświadczeniu fińskiego producenta Vallox, system odszraniania wymiennika ciepła jest dużo bardziej energooszczędny i niezawodny.

Zdjęcia z wykorzystaniem programu SUPLA CLOUD 2.3.37 obrazują pracę centrali Vallox 96 MV

w poszczególnych miesiącach:

Zdjęcia:

Cała zima (grudzień, styczeń, luty) 2021/2022 Supla

Zużycie energii: 46,98 kWh, koszt: 36,17 zł

Grudzień 2021 Supla

Zużycie energii: 16,98 kWh, koszt: 13,07 zł

Grudzień 2021 MyVallox Cloud

Styczeń 2022 Supla

Zużycie energii: 18,00 kWh, koszt: 13,86 zł

Styczeń 2022 MyVallox Cloud

Comments are closed.