VALLOX HOME OF FRESH AIR

Używaj oryginalnych filtrów Vallox

Filtr oryginalny czy nieoryginalny ? Oryginalne filtry Vallox gwarantują optymalną i zaprojektowaną wydajność filtracji oraz odzysk ciepła na wysokim poziomie.

Ważne jest, aby regularnie czyścić i wymieniać filtry centrali wentylacyjnej, nie tylko pod kątem wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu, ale także pod kątem działania systemu wentylacyjnego. Wydajne filtrowanie zmniejsza również potrzebę czyszczenia przewodów. Osoba wymieniająca filtry często nieświadomie widzi filtry, które wydają się mieć odpowiedni rozmiar i kształt dla danego urządzenia wentylacyjnego. Filtry te są być może nawet reklamowane jako odpowiednie dla danej jednostki. Jednak materiał, grubość i struktura tych filtrów na rynku wtórnym różnią się od oryginalnych filtrów Vallox. Może to mieć szkodliwy wpływ na pracę systemu wentylacyjnego w zakresie powietrza wewnętrznego i samego budynku.

Centrale wentylacyjne Vallox wyposażone są w filtry powietrza nawiewanego ISO ePM1min ≥ 50% i ISO coarse > 75% oraz filtr powietrza wywiewanego przed wymiennikiem ISO coarse > 75%.

Jeśli nowy filtr powietrza nawiewanego powoduje większe straty ciśnienia niż filtr oryginalny, za pomocą którego wyregulowano przepływy powietrza w urządzeniu, przepływ powietrza nawiewanego zmniejsza się, natomiast przepływ powietrza zewnętrznego przez konstrukcje wzrasta. Ponadto pogarsza się odzysk ciepła, a przeciekające powietrze niesie ze sobą zanieczyszczenia.

Jeszcze większe uszkodzenia powstają, gdy nowy filtr powietrza nawiewanego ma zbyt małą stratę ciśnienia lub ma tzw. przecieki. W budynku może wówczas wytworzyć się nadciśnienie, które powoduje, że wilgoć z powietrza w pomieszczeniu przenika do konstrukcji ścian zewnętrznych. Gdy nadciśnienie utrzymuje się przez długi czas, struktury mogą spleśnieć i ulec uszkodzeniu. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wymiary filtra i struktura z rynku wtórnego nie są dokładnie takie same jak oryginalnego. Ponadto struktura filtra może być taka, że kurz i zanieczyszczenia mogą przedostawać się przez materiał filtra. Dlatego nie jest bez znaczenia, jakie filtry wymieniamy w swoim urządzeniu.

Filtry powinny być utrzymywane w czystości i wymieniane zależnie od potrzeby. Dobrą zasadą jest wymiana filtrów wiosną i jesienią – a przynajmniej raz w roku. Jeśli w rodzinie występuje alergia lub choroby układu oddechowego, konieczna może być jeszcze częstsza wymiana filtrów, w zależności od miejsca zamieszkania. Ponadto nowe osiedle mieszkaniowe i pobliskie place budowy mogą znacznie skrócić żywotność filtrów. Więcej informacji można znaleźć na stronach Organizacji Zdrowia Układu Oddechowego w Finlandii.

Wygodne przypomnienie o potrzebie konserwacji w jednostkach wentylacyjnych Vallox zapewnia, że nie zapomni się o konserwacji, która jest ważnym czynnikiem pod względem zdrowego powietrza w pomieszczeniach.

Filtry na rynku wtórnym mogą wyglądać zaskakująco podobnie do oryginalnych filtrów Vallox, jednak należy wymagać wymiany oryginalnych filtrów Vallox, gdyż to właśnie one zapewniają optymalną i zaplanowaną wydajność filtracji i odzysku ciepła. Jednostka wentylacyjna jest dostarczana z informacjami dotyczącymi zestawu filtrów Vallox, który należy do jednostki. Informacje znajdują się również na naszej stronie internetowej.

Od lipca 2018 roku na całym świecie obowiązuje norma DIN EN ISO 16890 „Filtry powietrza do wentylacji ogólnej”. Jej wprowadzenie wyznaczyło nowy model testowania i klasyfikowania filtrów klas G, M i F. Nowy proces zapewnia bardziej wiarygodne  dane dotyczące  rzeczywistej wydajności filtra, jednocześnie, umożliwia optymalny  dobór filtra w zależności od wymagań.

Klasyfikację drobnych pyłów do oceny zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego wydała Światowa Organizacja Zdrowia WHO wraz z organami ochrony środowiska, a aktualna norma DIN EN 16890 umożliwia praktyczną ocenę skuteczności filtra. Pomiar dokonywany jest dla filtrowania cząstek od 0,3 µm do 10 µm. W zależności od wydajności , filtr jest przypisywany do klas filtrów PM 10, PM 2,5, PM 1. Nowa procedura testowa jest bardziej złożona i prowadzi do bardziej zróżnicowanej oceny wydajności filtrów. Dzieli filtry pyłu grubego i drobnego na cztery grupy, a decydującym czynnikiem jest możliwość lub nie, do oddzielenia więcej niż 50% odpowiedniego zakresu wielkości cząstek.

Comments are closed.