Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu z czystym powietrzem.

Poniedziałek- Piątek 7.00-16.00

Tel.: 501 055 624

Tel.: 603 151 867

Email: vallox@valloxpolska.pl

FAQ

Czy centrale wentylacyjne posiadają nagrzewnicę wstępną ?

Centrale wentylacyjne MyVallox nie posiadają nagrzewnicy wstępnej. Centrale MV wyposażone są w nagrzewnicę wtórną oraz w niektórych modelach również w nagrzewnicę dodatkową.

Rolą nagrzewnicy wtórnej jest dogrzanie powietrza jeżeli zachodzi taka potrzeba do temperatury zadanej. Wysokiej klasy wymienniki ciepła zastosowane w urządzeniach Vallox podgrzewają powietrze nawiewane do temperatury +17°C niemalże przez cały rok, dlatego dogrzewanie powietrza w większości przypadków jest zbędne. Jeżeli już korzystamy za dogrzewania powietrza za wymiennikiem jest to kwestia dogrzania o 1 lub 2 °C. Nagrzewnica wtórna dodatkowa jest zainstalowana na potrzeby bardzo trudnych warunków, na przykład w Północnej Skandynawii, skąd firma Vallox pochodzi, ale i tam nie zawsze zachodzi potrzeba wykorzystania nagrzewnicy dodatkowej, która jest dla naszego komfortu. W każdym momencie możemy zblokować jedną lub obie nagrzewnice oraz nastawić temperaturę zewnętrzną dla której praca nagrzewnic zostanie załączona. W naszym klimacie nagrzewnicy wtórnej dodatkowej przeważnie się nie używa, a pracę nagrzewnicy wtórnej możemy zblokować nawet do poniżej – 8°C temperatury zewnętrznej.

Co to jest dogrzewanie i jaka jest jego właściwa temperatura ?

Wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej wykorzystuje ciepło powietrza wywiewanego do ogrzewania powietrza nawiewanego do budynku zimą. Jeżeli temperatura powietrza nawiewanego (powietrza wdmuchiwanego do pomieszczenia) jest za wymiennikiem odzysku ciepła niższa niż żądana temperatura powietrza nawiewanego, powietrze nawiewane może zostać podgrzane za pomocą nagrzewnicy elektrycznej lub nagrzewnicy wodnej.

Właściwa temperatura powietrza nawiewanego do mieszkania zależy od osobistych preferencji. Wskazane jest, aby temperatura nawiewanego powietrza była jak najniższa, bez nieprzyjemnych przeciągów. Gwarantuje to, że regulacja cieplna budynku działa poprawnie również wtedy, gdy m.in. słońce lub kominek dostarczają ciepło do budynku. Na przeciągi może również wpływać kierunek wypływu powietrza z zaworów, okien lub systemu grzewczego.

Nie zaleca się ustawiania temperatury powietrza nawiewanego na wyższą niż temperatura w pomieszczeniu, ponieważ nie stosuje się jednostki wentylacyjnej do ogrzewania mieszkania. Jeśli temperatura powietrza nawiewanego zostanie zwiększona z 16°C do 22°C, energia użyta do dogrzania zostanie zwiększona. Energia ta jest jednak wyłączona z zużycia energii grzewczej budynku.

Jeżeli powietrze wypływające z anemostatu jest nieprzyjemnie zimne (nawet biorąc pod uwagę, że poruszające się powietrze wychodzące z zaworu zawsze jest zimne dla naszej skóry, gdy jego temperatura jest niższa niż 37°C), warto zmierzyć temperaturę powietrza wpływającego do kanału na urządzeniu i powietrze wychodzące z anemostatu. Jeżeli powietrze ochłodzi się o kilka stopni w kanale, to znaczy, że izolacja kanału jest niewystarczająca.

Nowe i bardzo wydajne wymienniki z przepływem przeciwprądowo-krzyżowym mogą podgrzewać powietrze nawiewane do temperatury ponad +17°C prawie przez cały rok. W takim przypadku dogrzewanie powietrza nawiewanego zwykle nie jest potrzebne. Centrale wentylacyjne Vallox, które mają wysoki wskaźnik sprawności, mają elektryczne dogrzewanie końcowe.

Jeżeli kanały zostały zainstalowane po ciepłej stronie paroizolacji, np. w obudowach przysufitowych, powietrze nawiewane jest ogrzewane w kanałach przez „darmową energię ciepła traconego podczas wznoszenia się powietrza”. Zwłaszcza w energooszczędnych budynkach wielokondygnacyjnych często problemem jest nadmiar ciepła. Sytuacji nie powinno pogarszać zbytnie podwyższenie temperatury powietrza nawiewanego. W większości sytuacji wystarczy 16-18°C.

Źle ocieplone kanały zainstalowane na poddaszu chłodzą powietrze nawiewane, obniżają sprawność odzysku ciepła oraz zwiększają energochłonność dogrzewania.

Centrale wentylacyjne Vallox MV mogą być również sterowane przez Internet. Jakie oprogramowanie jest potrzebne do telefonu lub komputera i ile to kosztuje ?

Kiedy model MV z MyVallox Control jest podłączony do sieci MyVallox Home, można nim sterować za pośrednictwem sieci domowej za pomocą komputera, tabletu lub telefonu. Usługa działa w przeglądarce i nie jest potrzebne żadne inne oprogramowanie.

Gdy urządzenie jest podłączone do Internetu, możesz zarejestrować je w usłudze MyVallox Cloud i sterować nim przez Internet za pomocą komputera, tabletu lub telefonu. Rejestracja jest bezpłatna. Możesz zdalnie sterować wszystkimi tymi samymi funkcjami jednostek, co za pomocą sterownika.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestracji, zobacz instrukcję urządzenia i Vallox WebHelp.

Co oznaczają symbole MV, MC, SE, K, VKL, R i L ?

Skróty MV, MC i SE na końcu nazwy produktu jednostki wentylacyjnej odnoszą się do ich metody sterowania.

Centrale MV lub MyVallox mogą być sterowane za pomocą panelu MyValloxControl, który działa w czterech trybach (Poza domem, W domu, Booster i Kominek) lub zdalnie m.in. za pomocą telefonu komórkowego. Modele MV mogą być również sterowane przez okap i można je podłączyć do automatyki domowej (KNX, Modbus, komunikaty o napięciu) oraz do usługi MyValloxCloud, z której można korzystać bezpłatnie. Jednostki MyVallox mają zawsze zintegrowany czujnik wilgotności i czujnik dwutlenku węgla. Czujnik VOC jest dostępny jako akcesorium. Spośród dostępnych opcji sterowania można wybrać tę, która najlepiej pasuje do aplikacji i stylu życia.

Modelami MC można sterować za pomocą czterostopniowego i łatwego w obsłudze panelu Simple Control, panelu Vallox ProControl lub okapu kuchennego. Panel Vallox Pro Control ma trzy tryby (W domu, Poza domem i Boost). Modele MC mogą być również sterowane za pomocą komunikatów o napięciu 0-10 V, a modele MC z panelem Pro Control można podłączyć do Modbus. Spośród dostępnych opcji sterowania można wybrać tę, która najlepiej pasuje do aplikacji i stylu życia.

SE oznacza jednostkę wentylacyjną, którą można sterować za pomocą panelu sterowania Vallox Digit SED. Panel sterowania posiada ośmiostopniową kontrolę wydajności. Czujnik wilgotności i dwutlenku węgla jest dostępny dla modeli SE jako wyposażenie dodatkowe.

Jeśli nazwa modelu zawiera literę K, urządzenie posiada zintegrowany okap.

VKL oznacza model wyposażony w nagrzewnicę wodną.

Symbole R i L odnoszą się do orientacji urządzenia. W modelu R powietrze zewnętrzne napływa do urządzenia z prawej strony patrząc od frontu, natomiast w modelu L do urządzenia z lewej strony. Położenie pozostałych wylotów kanałów jest odpowiednio odwrócone.

Jakie dodatkowe urządzenia są potrzebne do podłączenia modeli Vallox MV do magistrali Modbus ?

Modele Vallox MV można podłączyć bezpośrednio do magistrali Modbus, bez oddzielnego adaptera.

Jakie jest hasło do pliku bazy danych KNX ?

Plik nie ma hasła.

Niektóre przeglądarki pobierają plik w formacie .zip.

Pobierz plik za pomocą innej przeglądarki lub otwórz plik bezpośrednio z folderu pobierania na swoim komputerze, aby zapisać go w formacie VD5.

Czy tryb kominkowy całkowicie zatrzymuje wentylator wywiewny ?

Niekoniecznie. W ustawieniach profilu kominkowego jednostki MV można wybrać, czy przepływ powietrza wywiewanego jest zmniejszony i/lub czy przepływ powietrza nawiewanego jest zwiększony, a także można określić wielkość zmniejszenia lub zwiększenia. Możesz dowolnie wybrać przedział czasu dla funkcji kominka. Istnieje również możliwość realizacji funkcji kominka z osobnym włącznikiem (przyciskiem).

Kominek zawsze musi posiadać kanał powietrza napowietrzający dochodzący bezpośrednio z zewnątrz do miejsca zalecanego przez producenta kominka.

Czy modele Vallox MV mogą kompensować podciśnienie powodowane przez okap lub centralny odkurzacz ?

Częściowo tak.

Przepływ powietrza wywiewanego z okapu kuchennego lub centralnego odkurzacza może być wyższy niż wentylacja w całym mieszkaniu, więc niekoniecznie musi być całkowicie skompensowany przez urządzenie wentylacyjne.

Kompensacja wymaga wyjścia stykowego (styki przełączające) z okapu, centralnego odkurzacza lub podłączonego do nich przełącznika różnicy ciśnień. Napięcie sterujące odbierane z jednostki MV jest doprowadzane przez te styki z powrotem do wejścia cyfrowego. Na sterowniku jednostki MV wybierz Wejście zaprogramowane jako ustawienie dla tego wejścia cyfrowego. Następnie wybierz żądaną moc wentylatorów nawiewnych i wywiewnych w ustawieniach wejścia zaprogramowanego samodzielnie.